Automatyzacja procesu pozyskiwania wiedzy dla systemów ekspertowych.**2003,187 s. 24 rys. 7 tab. bibliogr. 248 poz. Rozprawa doktorska (2003.12.02) PG, Wydz. Elektroniki, Telekomunikacji i Aytomatyki. Promotor: Prof. dr. hab. M. Białko - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Automatyzacja procesu pozyskiwania wiedzy dla systemów ekspertowych.**2003,187 s. 24 rys. 7 tab. bibliogr. 248 poz. Rozprawa doktorska (2003.12.02) PG, Wydz. Elektroniki, Telekomunikacji i Aytomatyki. Promotor: Prof. dr. hab. M. Białko

Abstrakt

Podczs tworzenia systemow ekspertowych występuje problem pozyskania wiedzy zdanej dziedziny. Duże korzyści daje zastosowanie szkieletowych systemów eks-pertowych z wbudowanym modulem automatycznego pozyskiwania wiedzy z istnie-jacych baz danych. Zbudowano i opisano w pracy system CLIPS-XT posiadajacyoryginalne moduły: indukcyjnego wydobywania wiedzy z baz danych za pomocą generowania drzew decyzyjnych i ich konwersji na reguły produkcji, interfe

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi