Automatyzacja przypadków testowych dla aplikacji internetowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Automatyzacja przypadków testowych dla aplikacji internetowej

Abstrakt

Artykuł przedstawia doświadczenia związane z doskonaleniem procesu testowania złożonego systemu internetowego, którego kluczowy element stanowi aplikacja kliencka wykonana w technologii AJAX. Podjęte działania ukierunkowane na zapewnienie jakości, w tym wysokiej niezawodności, doprowadziły do powstania obszernego zbioru przypadków testowych. Wraz z rozwojem systemu przypadki testowe podlegały ewolucji. Początkowo wykonywane były ręcznie, co powodowało znaczne nakłady i opóźnienia. Wraz z rosnącym zbiorem przypadków testowych podjęto decyzję o ich automatyzacji. Doprowadziło to do powstania odrębnej aplikacji testującej. Jednocześnie dokonano w szerokim zakresie refaktoryzacji przypadków testowych. Uzyskane doświadczenia doprowadziły do zidentyfikowania zbioru ogólnych reguł projektowania automatycznych przypadków testowych dla aplikacji internetowych opartych o AJAX

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 1, strony 75 - 80,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Witkowicz M., Górski J.: Automatyzacja przypadków testowych dla aplikacji internetowej// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 1., nr. Nr 9 (2011), s.75-80
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi