Autorska implementacja systemu wymiany numera-cji telefonicznej pomiędzy operatorami voip - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Autorska implementacja systemu wymiany numera-cji telefonicznej pomiędzy operatorami voip

Abstrakt

W pracy przedstawiono autorską implementację systemu wymiany numeracji. System został stworzony w technologii Java, wykorzystując otwarte rozwiązania bazodanowe MySQL oraz PostgreSQL. System został przetestowany dla kilku klientów/operatorów wykorzystujących pule z ponad milionem numerów telefonicznych. W pracy wykazano spełnienie podstawowych wymagań narzucanych na system, w szczególności czas odpowiedzi systemu informacji o numerze rzędu milisekund.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 19, strony 293 - 300,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Nowicki K., Pietrasiuk M., Raszkowski K.: Autorska implementacja systemu wymiany numera-cji telefonicznej pomiędzy operatorami voip// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 19., nr. nr 8 (2010), s.293-300
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi