Autotermiczna higienizacja tlenowa osadów nadmiernych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Autotermiczna higienizacja tlenowa osadów nadmiernych

Abstrakt

Autotermiczna higienizacja tlenowa osadów nadmiernych jest szybką i przyjazną dla środowiska metodą eliminacji organizmów chorobotwórczych. Skuteczność i szybkość tej metody jest uzależniona od wielu czynników. Jednym z głównych jest transfer tlenu, którego dobrym wyznacznikiem jest ocena zmiany profilu temperatury w złożu. Zbadano wpływ wilgotności i porowatości złoża na efekt cieplny procesu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Nowoczesne technologie natleniania w ochronie środowiska. strony 63 - 69
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Hupka J., Wersocki S.: Autotermiczna higienizacja tlenowa osadów nadmiernych// Nowoczesne technologie natleniania w ochronie środowiska./ Warszawa: Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, 2006, s.63-69
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi