Avaliação das propriedades de impulso e freqüência em sistemas de aterramento - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Avaliação das propriedades de impulso e freqüência em sistemas de aterramento

Abstrakt

Bezpieczne uziemienia projektowane dla celów ochrony odgromowej powinny odprowadzać prądy wyładowań atmosferycznych przy możliwie niewielkim spadku napięcia. Dla oceny ich skuteczności należy brać pod uwagę nie tylko ich rezystancję, lecz przede wszystkim impedancję. W pracy porównano wyniki symulacji komputerowych i pomiarów na obiektach rzeczywistych impedancji uziemień mierzonych przy wymuszeniach udarowych oraz wysokoczęstotliwościowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Wojtas S., Rousseau A.: Avaliação das propriedades de impulso e freqüência em sistemas de aterramento// EM Eletricidade Moderna.. -Vol. A. 36., nr. no 410 Maio (2008), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi