Awaria dachu żelbetowej prefabrykowanej hali magazynowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Awaria dachu żelbetowej prefabrykowanej hali magazynowej

Abstrakt

W artykule przedstawiono opis uszkodzeń układu konstrukcyjnego żelbetowej prefabrykowanej hali magazynowej które powstały w wyniku zdarzenia losowego polegającego na uderzeniu wózkiem widłowym w słup wewnętrzny hali. W pracy poddano analiz e wpływ deformacji fragmentu połaci dachowej na stan techniczny elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych hali magazynowej jako całości

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Dachy strony 10 - 13,
ISSN: 1509-3107
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Niedostatkiewicz M.: Awaria dachu żelbetowej prefabrykowanej hali magazynowej// Dachy. -., nr. 2 (2016), s.10-13
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi