Awidność przeciwciał IgG jako ważny test diagnostyczny w rozpoznawaniu aktywnej toksoplazmozy - stan obecny i nowe możliwości. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Awidność przeciwciał IgG jako ważny test diagnostyczny w rozpoznawaniu aktywnej toksoplazmozy - stan obecny i nowe możliwości.

Abstrakt

W artykule opisano problem diagnostyki toksoplazmozy ze szczególnym uwzględnieniem metody awidności przeciwciał klasy IgG. Test oznaczania awidności przeciwciał IgG swoistych dla T. gondii jest użytecznym wskaźnikiem serologicznym toksoplazmozy, który w wielu przypadkach na podstawie pojedynczego badania surowicy pacjenta pozwala potwierdzić lub wykluczyć aktywną postać choroby. W pierwotnej, aktywnej toksoplazmozie przeciwciała klasy G wskazują niską awidność, natomiast IgG o wysokiej awidności są wykrywane w przewlekłym zarażeniu T. gondii. W pracy ponadto przedstawiono istotne zagadnienia obejmujące aktualnie prowadzone badania naukowe, które dotyczą zastosowania w teście oznaczania awidności przeciwciał IgG antygenów rekombinantowych pasożyta.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Forum Medycyny Rodzinnej nr 6, strony 74 - 81,
ISSN: 1897-3590
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Holec-Gąsior L., Drapała D.: Awidność przeciwciał IgG jako ważny test diagnostyczny w rozpoznawaniu aktywnej toksoplazmozy - stan obecny i nowe możliwości.// Forum Medycyny Rodzinnej. -Vol. 6., nr. nr 1 (2012), s.74-81
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 275 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi