Axiological Dimension of Consumption in the Context of Sustainable Development and Environmental Ethics - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Axiological Dimension of Consumption in the Context of Sustainable Development and Environmental Ethics

Abstrakt

Podjęta próba odpowidzi na pytanie, w jaki sposób krytyka konsumpcjonizmu i modelowanie wzorów eko-konsumpcji odwołują się do koncepcji zrownoważonego rozwoju i etyki środowiskowej.Przedstawiona argumentacja na rzecz tezy, że holistycznie ujęty zrownoważony rozwoj oraz wyzwania na rzecz cywilizacyjnej zmiany w kierunku paradygmatu ekologizmu mogą być zrealizowane poprzez przesunięcie ontologiczne i zmianę hierarchii wartości.Wyeksponowane zostaly okoliczności związane z postmodernistyczną dekonstrukcją ''potrzeb''

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Environmental ethics: the Power of Ethics for Sustainable Development strony 271 - 288
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Dereniowska M., Kubka J.: Axiological Dimension of Consumption in the Context of Sustainable Development and Environmental Ethics// Environmental ethics: the Power of Ethics for Sustainable Development/ ed. eds. Nijole Vasiljeviene, Agne Jurciukonyte. Vilnius: Mykolo Romerio Universitas, 2010, s.271-288
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi