Azo macrocyclic compounds. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Azo macrocyclic compounds.

Abstrakt

Artykuł przeglądowy omawiający głównie syntezę i właściwości związków makrocyklicznych takich jak: etery koronowe, kryptandy, kaliksareny i inne, które połączono z fragmentem zawierającym resztę azobenzenową lub jej analogi. Artykuł napisany został w oparciu o prace własne autorów z lat 1992-2001 oraz na podstawie literatury obcej zebranej na podstawie Chemical Abstracts z lat 1990-2001.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej/podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Advances in Supramolecular Chemistry. Ed. G.W. Gokel. Miami: Cerberus Press**2003 t. 9 s. 71-162, rys. tab. w rozdz. bibliogr. 273 poz.Azowe związki makrocykliczne.
Język:
angielski
Rok wydania:
2004
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 87 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi