Badania betonów o przyspieszonym twardnieniu. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania betonów o przyspieszonym twardnieniu.

Abstrakt

Charakterystyczną cechą betonów stosowanych w prefabrykatach jest ich wymagane szybkie twardnienie, umożliwiające skrócenie cyklu produkcyjnego i możliwie najszybszy transport elementów do odbiorcy. Do niedawna większość zakładów prefabrykacji stosowała w omawianym przypadku obróbkę hydrotermiczną betonu. Wprowadzenie do praktyki różnego rodzaju domieszek i dodatków umożliwiło wyeliminowanie z zakładów procesów termicznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Budownictwo strony 697 - 700,
ISSN: 0021-0315
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Bastian S., Batura-Baturewicz M., Krasowski C.: Badania betonów o przyspieszonym twardnieniu. // Inżynieria i Budownictwo. -., nr. 12 (2003), s.697-700
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi