Badania cech reologicznych mieszanek mineralno-asfaltowych podczas pełzania przy zginaniu w niskich temperaturach. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania cech reologicznych mieszanek mineralno-asfaltowych podczas pełzania przy zginaniu w niskich temperaturach.

Abstrakt

Referat przedstawia metodykę oraz wyniki badań cech reologicznych mieszanek mineralno-asfaltowych w zakresie temperatur od -10 st C do +20 st C. W badaniach wykorzystano metodę zginania belek obciążonych stałą siłą skupioną przyłożoną w środku rozpiętości belki. Zastosowano dwa typy mieszanek mineralno-asfaltowych: beton asfaltowy z asfaltem zwykłym i mastyks grysowy SMA z asfaltem modyfikowanym. Do wyznaczenia cech reologicznych przyjęto model teoretyczny Burgersa. Uzyskano dużą zgodność wyników doświadczeń z opisem teoretycznym modelu. Wyniki badań pokazują wyraźny wpływ temperatury na cechy reologiczne mieszanek mineralno-asfaltowych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
IX Międzynarodowa Konferencja Trwałe i Bezpieczne Nawierzchnie Drogowe. strony 165 - 172
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Pszczoła M., Judycki J.: Badania cech reologicznych mieszanek mineralno-asfaltowych podczas pełzania przy zginaniu w niskich temperaturach. // IX Międzynarodowa Konferencja Trwałe i Bezpieczne Nawierzchnie Drogowe./ Warszawa: Inst. Bad. Dróg i Mostów, 2003, s.165-172
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi