Badania defektów w złączach adhezyjnych al/kompozyt węglowy z użyciem mikroskopii ultradźwiękowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania defektów w złączach adhezyjnych al/kompozyt węglowy z użyciem mikroskopii ultradźwiękowej

Abstrakt

Jednym z istotnych czynników decydujących o jakości złączy klejonych jest brak dużych pęcherzy i 'debondingów' w warstwie kleju. W celu wykrycia tych defektów można wykorzystać różne metody. Jedną z nich, przedstawioną w tej pracy do badań złączy adhezyjnych aluminium/kompozyt grafit/żywica epoksydowa, była mikroskopia ultradźwiękowa. Przeprowadzono próby ze sztucznymi wadami w złączu w celu oceny możliwości tej metody nie stosowanej wcześnie w Laboratorium Mechaniki Fizycznej Uniwersytetu Bordeaux 1.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne technologie i konwersja energii : praca zbiorowa strony 339 - 344
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Budzik M.: Badania defektów w złączach adhezyjnych al/kompozyt węglowy z użyciem mikroskopii ultradźwiękowej// Współczesne technologie i konwersja energii : praca zbiorowa/ ed. pod red. W. Przybylskiego. Gdańsk: Politech. Gdań. Wydz. Mech., 2008, s.339-344
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 44 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi