BADANIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NOWO PRODUKOWANYCH PALIW ŻEGLUGOWYCH Z ZASTOSOWANIEM SILNIKA DIESLA - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

BADANIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NOWO PRODUKOWANYCH PALIW ŻEGLUGOWYCH Z ZASTOSOWANIEM SILNIKA DIESLA

Abstrakt

W artykule prz ybliżono jedno z zagadnień naukowych rozwiązywanych w ramach projektu badawczego finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Morskiej w Gdańsku, a mianowicie metodę badań energetycznych silnika o zapłonie samoczynnym w warunkach zasilania niestandardowym (modyfikowanym) paliwem żeglugowym. Zaprezentowano reprezentatywne wyniki te stów silnikowych realizowanych na zbudowanym w tym celu stanowisku laboratoryjnym dla wyznaczenia charakterystyk energetycznych jednocylindrowego silnika Diesla w postaci wykresów strumieniowych Sankey ’ a. Stanowią one efektywne i skuteczne narzędzie weryfikacji różnego rodzaju paliw modyfikowanych wprowadzanych na rynek, zarówno dla ich producentów, jak i armatorów eksploatowanych statków , a także urzędów administra cji morskiej oraz inspektoratów ochrony środowiska.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Polish CIMAC nr 13, strony 53 - 64,
ISSN: 1231-3998
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Korczewski Z.: BADANIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NOWO PRODUKOWANYCH PALIW ŻEGLUGOWYCH Z ZASTOSOWANIEM SILNIKA DIESLA// Journal of Polish CIMAC. -Vol. 13., nr. 1 (2018), s.53-64
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 54 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi