Badania eksperymentalne kąta zwilżania nanocieczy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania eksperymentalne kąta zwilżania nanocieczy

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań wpływu rodzaju i koncentracji nanocząsetek Al2O3, TiO2, Cu oraz rodzaju podłoża na wartość kąta zwilżania nanocieczy woda-Al2O3, woda-TiO2 oraz woda-Cu na podłożu stalowym, aluminiowym i szklanym. Badano nanociecze o trzech koncentracjach masowych nanocząstek: 0,01%, 0,1% oraz 1%. Jako ciecz bazową zastosowano wodę destylowaną.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne Technologie i Konwersja Energii. - Tom II strony 51 - 58
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Ronewicz K.: Badania eksperymentalne kąta zwilżania nanocieczy// Współczesne Technologie i Konwersja Energii. - Tom II/ ed. praca zbiorowa pod red. .J. Szantyra Gdańsk: Wydział Mechaniczny, 2013, s.51-58
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi