Badania i analiza parametrów geotechnicznych gruntów niespoistych stosowanych w badaniach modelowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania i analiza parametrów geotechnicznych gruntów niespoistych stosowanych w badaniach modelowych

Abstrakt

Scharakteryzowano sześć rodzajów gruntów niespoistych stosowanych w badaniach modelowych stateczności fundamentów bezpośrednich i na palach. Określono parametry wytrzymałościowe i odkształceniowe niezbędne do obliczeń nośności i osiadania fundamentów bezpośrednich obciążonych statytcznie lub cyklicznie uzyskane z badań w trzech krajowych laboratoriach geotechnicznych. Przedstawiono zależności empiryczne parametrów geotechnicznych od stopnia zagęszczenia uzyskane z badań przeprowadzonych w różnych aparatach trójosiowego ściskania i w różnych edometrach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika nr R. 27, strony 93 - 98,
ISSN: 0867-4299
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Zadroga B., Malesiński K., Binder K.: Badania i analiza parametrów geotechnicznych gruntów niespoistych stosowanych w badaniach modelowych// Inżynieria Morska i Geotechnika. -Vol. R. 27., nr. nr 2 (2006), s.93-98
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi