Badania i analiza systemów radiolokalizacyjnych do zastosowań specjalnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania i analiza systemów radiolokalizacyjnych do zastosowań specjalnych

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano wpływ nadmiernego uzależnienia różnych dziedzin aktywności od systemów nawigacji satelitarnej GNSS oraz przedstawiono podstawy funkcjonowania systemów radiolokalizacyjnych i radionawigacyjnych wraz z omówieniem zalet i wad różnych struktur systemów i metod estymacji położenia pod względem ich zastosowania w systemach do zastosowań specjalnych. Zaprezentowana została także zasada działania naziemnych systemów radiolokalizacyjnych typu hiperbolicznego bez synchronizacji pracy stacji bazowych oraz przedstawiono skrótowo konstrukcję dwóch systemów radiolokalizacyjnych będących wynikiem praktycznej implementacji asynchronicznych metod estymacji położenia.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 150 - 162,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Sadowski J.: Badania i analiza systemów radiolokalizacyjnych do zastosowań specjalnych// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 6 (2018), s.150-162
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/59.2018.6.2
Źródła finansowania:
  • Działalność statusowa
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi