Badania i analiza uwarunkowań propagacyjnych w środowisku uprzemysłowionym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania i analiza uwarunkowań propagacyjnych w środowisku uprzemysłowionym

Abstrakt

Główne osiągnięcia rozprawy: - wykonanie – zgodnie z wymaganiami normatywnymi zawartymi w zaleceniach ITU-R – nowatorskich badań tłumienia sygnału radiowego na terenie Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego (ang. Deepwater Container Terminal - DCT) w Gdańsku i zebranie obszernego materiału pomiarowego, liczącego blisko 290 tysięcy przypadków propagacyjnych, - przeprowadzenie statystycznych badań przydatności wybranych znanych modeli propagacyjnych do wyznaczania tłumienia propagacyjnego w takich warunkach oraz ich modyfikacja do tego celu, - przeprowadzenie analizy uwarunkowań propagacyjnych występujących w środowisku uprzemysłowionym, na terenie terminalu kontenerowego i na tej podstawie wyznaczenie głównych czynników mających wpływ na rozchodzenie się fali radiowej w takich warunkach, - wykazanie istotnego zróżnicowania warunków propagacyjnych w trzech wyróżnionych obszarach terminalu kontenerowego, tj. w obszarze LOS, obszarze kontenerowym i obszarze pozakontenerowym, - opracowanie z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy regresji nowego modelu propagacyjnego (modelu RTK) przeznaczonego do analizowania tłumienia fali radiowej w ruchomych systemach łączności bezprzewodowej w warunkach terminalu kontenerowego, - wykonanie analiz porównawczych modelu RTK i modeli zmodyfikowanych pod względem przydatności do projektowania ruchomych systemów radiokomunikacyjnych przeznaczonych do pracy w warunkach terminalu kontenerowego, - zaprojektowanie i realizacja układowa zautomatyzowanego stanowiska pomiarowego do badań uwarunkowań propagacyjnych, z uwzględnieniem wymagań normatywnych zalecanych przez ITU-R.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi