Badania i projektowanie remontu nawierzchni wybranych głównych ulic w Gdańsku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania i projektowanie remontu nawierzchni wybranych głównych ulic w Gdańsku

Abstrakt

Metodyka określania obciążenia ruchem. Zakres i metodyka określania stanu technicznego nawierzchni oraz wyniki pomiarów. Wybór technologii remontu nawierzchni oraz obliczenia potrzebnych wzmocnień nawierzchni.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 290 - 298,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Judycki J., Dołżycki B., Jaskuła P., Pszczoła M.: Badania i projektowanie remontu nawierzchni wybranych głównych ulic w Gdańsku// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. nr 2 (2010), s.290-298
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi