Badania kogeneratora małej mocy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania kogeneratora małej mocy

Abstrakt

W pracy przedstawiono proces projektowania i implementacji systemu sterowania źródłem energii elektrycznej i cieplnej - bazującym na kogeneracji wysokosprawnej, wykorzystującej zmodyfikowany kogenerator firmy TOTEM z dodatkowym przekształtnikiem energoelektronicznym. Jego istotną częścią jest 4-suwowy silnik benzynowy o zapłonie iskrowym, dostosowany do spalania gazu ziemnego. W celu osiągnięcia maksymalnej sprawności układu, wykorzystano sterowanie prędkością obrotową jednostki spalinowej. Opracowanie ''pagórka'' sprawności maszyny umożliwia poruszanie się po trajektorii zapewniającej poziom sprawności uzasadniający poniesione nakłady inwestycyjne, m.in.: zakup dwukierunkowego przekształtnika energii.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 151 - 155,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Włas M., Jaworski J., Gackowski M., Kolbusz W.: Badania kogeneratora małej mocy// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. nr 31 (2012), s.151-155
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 105 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi