Badania kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń okrętowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń okrętowych

Abstrakt

W artykule omówiono zagadnienia zagrożenia, jakim mogą podlegać urządzenia i systemy instalowane na okrętach. Zaprezentowano wymagania dotyczące dopuszczalnych poziomów emisji i odporności elektromagnetycznej dla urządzeń stosowanych w środowisku okrętowym. Na przykładzie Wielofunkcyjnej Konsoli Operatorskiej przedstawiono program badań dla urządzeń instalowanych pod pokładami okrętów. Zaprezentowano metody badań konsoli i ich laboratoryjną weryfikację. Opisano metody poprawy kompatybilności elektromagnetycznej Wielofunkcyjnej Konsoli Operatorskiej na drodze promieniowanej (ograniczenie zakłóceń poprzez ekranowanie) i przewodzonej (ograniczenie zakłóceń poprzez filtrowanie).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 9, strony 109 - 116,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Katulski R., Namiotko R.: Badania kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń okrętowych // Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 9., (2006), s.109-116
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi