BADANIA KOMPOZYTOWEGO MOSTU DLA PIESZYCH - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

BADANIA KOMPOZYTOWEGO MOSTU DLA PIESZYCH

Abstrakt

Opracowany w ramach konsorcjum FOBRIDGE kompozytowy most pieszo-rowerowy jest pierwszym na świecie zwartym jednoelementowym obiektem o konstrukcji powierzchniowym, który wytworzony jest w całości w jednym cyklu produkcyjnym, uformowanym z powłoki sandwiczowej w technologii infuzji. Technologia infuzji polega na podciśnieniowym przesycaniu żywicą ułożonej na formie tzw. suchej konstrukcji (całego dźwigara w przypadku obiektu FOBRIDGE). Podczas produkcji przęsła można nadać mu trwały kolor, fakturę czy napisy określone przez zamawiającego. Przyjęte rozwiązanie, w wersji masowej produkcji, może konkurować cenowo w odniesieniu do odpowiednich obiektów wykonanych z tradycyjnych materiałów jak stal, beton lub drewno. Do głównych zalet przęsła FOBRIDGE mostu pieszo-rowerowego należą:  możliwość zastosowania ekologicznego rdzenia z pianki PET, który może pochodzić z recyklingu zużytych opakowań,  wykorzystanie nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych – laminat polimerowy zbrojony tkaninami szklanymi,  cały dźwigar stanowi jeden zwarty element – brak części „obcych”, łączników, klejeń itp., które mogłyby osłabiać obiekt i ulegać szybszej korozji,  powtarzalność konstrukcji – rozwiązanie ustandaryzowane,  proces wytwarzania z wykorzystaniem typowych rozwiązań w technologii infuzji,  krótki czas produkcji (kilka dni) i prac montażowych (kilka godzin),  niewielka masa – pozwala na łatwy montaż i zastosowanie lekkich podpór oraz transport na miejsce wbudowania obiektu bez dodatkowych pozwoleń,  cena, w produkcji przemysłowej z uwzględnieniem 50 letniego okresu użytkowania, konkurencyjna z obiektami z materiałów tradycyjnych,  znacznie niższe w porównaniu z obiektami z materiałów tradycyjnych (stal, beton, drewno) koszty utrzymania,  użytkowanie nie wymagające prac konserwacyjnych przez cały cykl życia produktu (min 50 lat) – obiekt bezobsługowy,  niska wysokość konstrukcyjna, wynosząca zaledwie 11 cm,  znakomite parametry dynamiczne (częstotliwość drgań własnych powyżej 7 Hz),  wyposażenie kładki w system monitoringu technicznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Mosty strony 44 - 49,
ISSN: 1896-7663
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Chróścielewski J., Miśkiewicz M., Pyrzowski Ł., Wilde K.: BADANIA KOMPOZYTOWEGO MOSTU DLA PIESZYCH// Mosty. -., nr. 1 (2016), s.44-49
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi