BADANIA MARKETINGOWE A WYNIKI NOWYCH PRODUKTÓW – EFEKT MEDIACYJNY JAKOŚCI INFORMACJI RYNKOWYCH - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

BADANIA MARKETINGOWE A WYNIKI NOWYCH PRODUKTÓW – EFEKT MEDIACYJNY JAKOŚCI INFORMACJI RYNKOWYCH

Abstrakt

Celem pracy jest empiryczna weryfikacja efektu mediacyjnego pomiędzy wykorzystaniem badań marketingowych w zakresie kształtowania nowych produktów a wynikami tych produktów poprzez jakość informacji rynkowych. Efekt taki ma uzasadnienie merytoryczne, gdyż uzyskiwanie informacji rynkowych za pomocą badań marketingowych powinno skutkować wysoką jakością tych informacji, wykorzystanie zaś informacji o wysokiej jakości przy wdrażaniu nowych produktów powinno z kolei prowadzić do wysokich wyników tych produktów. Obiektem badania były projekty wdrażania nowych produktów podejmowane przez krajowe przedsiębiorstwa wysokiej i średniowysokiej techniki zatrudniające powyżej 49 osób. Z tych przedsiębiorstw wylosowano do badania próbę przedsiębiorstw, na podstawie której zebrano informacje o 287 projektach nowych produktów. Analizę danych przeprowadzono z wykorzystaniem modeli równań strukturalnych, jej wyniki zaś wskazują, że jakość informacji jest mediatorem pomiędzy wykorzystaniem badań marketingowych a wynikami nowych produktów.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 11 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY-NC-ND otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Nauki o Zarządzaniu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu strony 38 - 49,
ISSN: 2080-6000
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Dąbrowski D.: BADANIA MARKETINGOWE A WYNIKI NOWYCH PRODUKTÓW – EFEKT MEDIACYJNY JAKOŚCI INFORMACJI RYNKOWYCH// Nauki o Zarządzaniu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. -., nr. 4(29) (2016), s.38-49
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15611/noz.2016.4.03
Bibliografia: test
 1. House of Quality), badania rynkowe produktu i marketingu (np. badania symulowa- ne, kontrolowane czy standardowe) czy badania trackingowe nabywców po wpro- wadzeniu produktu na rynek. Każde z tych badań dostarcza informacji potrzebnych w procesie kształtowania nowych produktów na różnych jego etapach. Badania takie mogą być prowadzone samodzielnie przez przedsiębiorstwo lub zlecane specjali- stycznym instytutom badawczym. Mogą być podejmowane też na różnych etapach procesu tworzenia nowego produktu, o czym szerzej mówiono na przykład w pra- cach [Dąbrowski 2010; otwiera się w nowej karcie
 2. Literatura Brown A., Ennew C., 1995, Market research and the politics of new product development, Journal of Marketing Management, vol. 11, no. 4, s. 339-353. otwiera się w nowej karcie
 3. Churchill G., 1979, A paradigm for developing better measures of marketing constructs, Journal of Marketing Research, vol. 16, no. 1, s. 64-73. otwiera się w nowej karcie
 4. Cooper R.G., 1990, Stage-gate systems: A new tool for managing new products, Business Horizons, vol. 33 (May-June), s. 44-54. otwiera się w nowej karcie
 5. Cooper R., 2001, Winning at New Products: Accelerating the Process from Idea to Launch, 3rd ed., Perseus Publishing, Cambridge, Massachusetts.
 6. Cooper R., Edgett S., Kleinschmidt E., 2004a, Benchmarking best NPD practices-I, Research Techno- logy Management, vol. 47, no. 1, s. 31-43. otwiera się w nowej karcie
 7. Cooper R., Edgett S., Kleinschmidt E., 2004b, Benchmarking best NPD practices-III, Research Tech- nology Management, vol. 47, no. 6, s. 43-55. otwiera się w nowej karcie
 8. Crawford M., Di Benedetto A., 2008, New Products Management, 9th ed., McGraw Hill, Boston.
 9. Dąbrowski D., 2010, Rodzaje badań marketingowych użytecznych w rozwoju nowych produktów, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 97, s. 81-88.
 10. Dąbrowski D., 2012, Jakościowy podział zadań w procesie kształtowania nowych produktów, Przegląd Organizacji, nr 3, s. 36-40. otwiera się w nowej karcie
 11. Dąbrowski D., 2014, Gromadzenie informacji rynkowych w przedsiębiorstwie uwzględniające ich ja- kość, Marketing i Rynek, nr 11, s. 537-545. otwiera się w nowej karcie
 12. Dąbrowski D., 2015, Model czynnikowy drugiego stopnia jakości informacji rynkowych, Nauki o Za- rządzaniu, vol. 24, nr 3, s. 40-58. otwiera się w nowej karcie
 13. Deshpande R., Zaltman G., 1982, Factors affecting the use of market research information: a path analysis, Journal of Marketing Research, vol. 19, no. 1, s. 14-31. otwiera się w nowej karcie
 14. English L.P., 2001, Information Quality Management: the Next Frontier, Annual Quality Congress Proceedings, AQS, Charlotte, NC, s. 529-533.
 15. Fornell C., Larcker D., 1981, Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error, Journal of Marketing Research, vol. 18, no. 1, s. 39-50. otwiera się w nowej karcie
 16. Hair J.F., Black W.C., Babin B.J., Anderson R.E., 2014, Multivariate Data Analysis, Pearson Education Limited, Harlow, UK.
 17. Hill P., 1988, The market research contribution to new product failure and success, Journal of Market- ing Management, vol. 3, no. 3, s. 269-277. otwiera się w nowej karcie
 18. Hultink E.J., Talke K., Griffin A., Veldhuizen E., 2011, Market information processing in new product development: The importance of process interdependency and data quality, IEEE Transactions on Engineering Management, vol. 58, no. 2, s. 199-211. otwiera się w nowej karcie
 19. Kaczmarczyk S., 2015, Badania marketingowe koncepcji nowego produktu w cyklu innowacyjnym, Logistyka, nr 2, s. 1237-1243. otwiera się w nowej karcie
 20. Kahn K.B. (red.), 2013, The PDMA Handbook of New Product Development, 3 rd ed., John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey. otwiera się w nowej karcie
 21. Kelloway E.K., 2015, Using Mplus for structural equation modeling, Sage, Los Angeles. otwiera się w nowej karcie
 22. Kohli A., Jaworski B., 1990, Market orientation: The construct, research propositions, and managerial implications, Journal of Marketing, vol. 54, April, s. 1-18. otwiera się w nowej karcie
 23. Konarski R., 2009, Modele równań strukturalnych. Teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa.
 24. Lee Y.W., Strong D.M., Kahn B.K., Wang R.Y., 2002, AIMQ: a methodology for information quality assessment, Information & Management, vol. 40, s. 133-146. otwiera się w nowej karcie
 25. Leonidou L., Theodosiou M., 2004, The export marketing information system: An integration of the extant knowledge, Journal of World Business, vol. 39, no. 1, s. 12-36. otwiera się w nowej karcie
 26. Lillrank P., 2003, The quality of information, The International Journal of Quality & Reliability Man- agement, vol. 20, no. 6/7, s. 691-703. otwiera się w nowej karcie
 27. Low G.S., Mohr J.J., 2001, Factors affecting the use of information in the evaluation of marketing communications productivity, Journal of the Academy of Marketing Science, vol. 29, no. 1, s. 70-88. otwiera się w nowej karcie
 28. Maltz E., Kohli A., 1996, Market intelligence dissemination across functional boundaries, Journal of Marketing Research, vol. 33, no. 1, s. 47-61. otwiera się w nowej karcie
 29. Moorman Ch., 1995, Organizational market information processes: Cultural antecedents and new product outcomes, Journal of Marketing Research, vol. XXXII, s. 318-335. otwiera się w nowej karcie
 30. Muthén L.K., Muthén B.O., 2012, Mplus User's Guide, 7th ed, Muthén & Muthén, Los Angeles. otwiera się w nowej karcie
 31. O'Reilly Ch.A., 1982, Variations in decision makers' use of information sources: the impact of quality and accessibility of information, Academy of Management Journal, vol. 25, no. 4, s. 756-771. otwiera się w nowej karcie
 32. Ottum B., Moore W., 1997, The role of market information in new product success/failure, Journal of Product Innovation Management, vol. 14, no. 3, s. 258-273. otwiera się w nowej karcie
 33. Sondergaard H., Harmsen H., 2007, Using market information in product development, Journal of Consumer Research, vol. 24, no. 4, s. 194-201.
 34. Stefanowicz B., 2007, Informacyjne systemy zarządzania. Przewodnik, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 35. Tsai H., 2008, The influences of organizational memory and market information processes on product innovation, Proceedings of the 4th IEEE International Conference on Management of Innovation and Technology, ICMIT, s. 397-401.
 36. Veldhuizen E., Hultink E., Griffin A., 2006, Modeling market information processing in new product development: An empirical analysis, Journal of Engineering and Technology Management - JET-M, vol. 23, no. 4, s. 353-373. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi