Badania modelowe nośności i osiadania fundamentów bezpośrednich posadowionych na zboczu z gruntu zbrojonego. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania modelowe nośności i osiadania fundamentów bezpośrednich posadowionych na zboczu z gruntu zbrojonego.

Abstrakt

FUNDAMENTY BEZPOŚREDNIE. ZBOCZA Z GRUNTU ZBROJONEGO. NOŚNOŚĆ. OSIADANIE. Scharakteryzowano stanowiska badawcze, zastosowane rodzaje gruntów i zbrojenia oraz metodykę badań modelowych fundamentów bezpośrednich posadowionych na koronie zboczy z gruntu zbrojonego. Przeanalizowano jakościowe i ilościowe wyniki badań modelowych. Przedstawiono zalecenia praktyczne dotyczące ilości i rozmieszczenia zbrojenia w zboczu. Określono współczynniki wpływu nachylenia zbocza na redukcję nośności oraz współczynniki zwiększenia nośności i redukcji osiadania dla fundamentów bezpośrednich posadowionych na zboczach z gruntu zbrojonego.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Zadroga B., Malesiński K.: Badania modelowe nośności i osiadania fundamentów bezpośrednich posadowionych na zboczu z gruntu zbrojonego.// . -., (2004), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi