Badania modelowe wpływu zbrojenia gruntu na stateczność fundamentów bezpośrednich posadowionych na koronie zbocza - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania modelowe wpływu zbrojenia gruntu na stateczność fundamentów bezpośrednich posadowionych na koronie zbocza

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano stanowisko badawcze, metodykę własnych badań modelowych, oraz zastosowane w nich grunt i zbrojenie. Przedstawiono również wstępne wyniki jakościowe i ilościowe przeprowadzonych badań modelowych wraz z ich analizą

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Malesiński K.: Badania modelowe wpływu zbrojenia gruntu na stateczność fundamentów bezpośrednich posadowionych na koronie zbocza// Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo.. -., nr. nr 29 (2006), s.139-148
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi