Badania nad identyfikacją produktów korozji w instalacji Platformingu CCR = Studies on identification of corrosion products in Platforming CCR unit - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania nad identyfikacją produktów korozji w instalacji Platformingu CCR = Studies on identification of corrosion products in Platforming CCR unit

Abstrakt

Przedstawiono badania dotyczące identyfikacji produktów korozji w instalacji Platformingu CCR. Badano próbki pyłów pobrane z wewnętrznej powierzchni rury pieca, z kolektora pieca i katalizatora przeznaczonego do regeneracji. Badania przeprowadzono posługując się techniką dyfrakcji rentgenowskiej i skaningowej mikroskopii elektronowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Dampc J., Hucińska J.: Badania nad identyfikacją produktów korozji w instalacji Platformingu CCR = Studies on identification of corrosion products in Platforming CCR unit// Materiały i Technologie.. -., nr. nr 4=4 (2006), s.69-74
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi