Badania naprężeń własnych laserowo przetopionej stali X20Cr13 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania naprężeń własnych laserowo przetopionej stali X20Cr13

Abstrakt

Przedstawiono badania naprężeń własnych stali X20Cr13 przetopionej wiązką lasera CO2 o dwóch różnych energiach liniowych. Przetapianie wiązką lasera o energii liniowej 16,7 Ws/m3 powodowało większe naprężenia w kierunku prostopadłym do kierunku przetopienia podczas gdy przetapianie z energią 70,8 Ws/m3 powoduje sytuację odwrotną.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Szkodo M.: Badania naprężeń własnych laserowo przetopionej stali X20Cr13// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi