Badania nośności i odkształcalności mimośrodowo ściskanych słupów żelbetowych pod obciążeniem cyklicznym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania nośności i odkształcalności mimośrodowo ściskanych słupów żelbetowych pod obciążeniem cyklicznym

Abstrakt

Problematyką prowadzonych badań jest analiza zachowania się słupów żelbetowych obciążonych cyklicznie siłą działającą na znakozmiennym mimośrodzie. W aktualnych procedurach obliczeniowych fakt ten nie jest uwzględniany. Celem badań jest sprawdzenie, czy historia obciążenia ma wpływ na nośność i odkształcalność słupów żelbetowych oraz czy słup poddany obciążeniom cyklicznym może być analizowany w taki sam sposób jakby był obciążany po raz pierwszy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Współczesny stan wiedzy w Inżynierii Lądowej strony 277 - 284
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Ulenberg T.: Badania nośności i odkształcalności mimośrodowo ściskanych słupów żelbetowych pod obciążeniem cyklicznym// W : Współczesny stan wiedzy w Inżynierii Lądowej/ ed. Joanna Bzówka Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2015, s.277-284
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi