Badania obszarów zagrożonych zniszczeniem w biomateriałach koron stomatologicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania obszarów zagrożonych zniszczeniem w biomateriałach koron stomatologicznych

Abstrakt

Do analizy obszarów zagrożonych zniszczeniem w biomateriałach koron stomatologicznych zastosowano analizę strukturalną elementów skończonych MES. Opracowano dwu wymiarowy model korony stomatologicznej zamocowanej na kikucie zęba, w którym określono obszary występowania poszczególnych materiałów. Przyjęte do obliczeń numerycznych wartości modułu Younga i współczynniki Poissona odniesiono do rzeczywistych biomateriałów korony stomatologicznej. Geometria modelu korony stomatologicznej uwzględniała charakterystyczne karby strukturalne na siecznej, zakończeniach przyszyjkowych i wewnętrznej części czapeczki, modelując je poprzez promienie krzywizny. Tak określony model rozszerzono do geometrii 3D determinując grubość 5 mm modelu korony. Zastosowano obciążenie powierzchniowe na ostrzu siecznej zęba, tak by symulowany nacisk dawał wypadkową siłę pod kątem 45° do osi głównej zęba. Otrzymane wyniki symulacji komputerowej metodą elementów skończonych pozwoliły na określenie obszarów zagrożonych zniszczeniem.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW (ENGINEERING OF BIOMATERIALS) nr R. 9, strony 192 - 194,
ISSN:
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Rymkiewicz S., Bereznowski Z.: Badania obszarów zagrożonych zniszczeniem w biomateriałach koron stomatologicznych// INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW (ENGINEERING OF BIOMATERIALS). -Vol. R. 9., nr. nr 58-60 (2006), s.192-194
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi