Badania odbiorowe obiektu gruntowo-powłokowego rekordowej rozpiętości

Abstrakt

Mosty o konstrukcji gruntowo-powłokowej są atrakcyjne, m.in. ze względu na specyficzne walory architektoniczne. Wiadukt tego typu został wzniesiony między innymi w ciągu drogi krajowej nr 16 Grudziądz - Olsztyn na obwodnicy Ostródy. Charakteryzuje się on unikalnym rozmiarem, niespotykanym dla tego typu konstrukcji. W artykule zaprezentowano wybrane wyniki powierzchniowego pomiaru przemieszczeń 3D z wykorzystaniem skanera laserowego.

Informacje szczegółowe

Kategoria: Publikacja w czasopiśmie
Typ: artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w: Mosty strony 48 - 51,
ISSN: 1896-7663
Język: polski
Rok wydania: 2018
Opis bibliograficzny: Miśkiewicz M., Sobczyk B., Pyrzowski Ł., Chróścielewski J., Wilde K.: Badania odbiorowe obiektu gruntowo-powłokowego rekordowej rozpiętości// Mosty. -., nr. 1 (2018), s.48-51
wyświetlono 12 razy
Meta Tagi