Badania odbiorowe obiektu gruntowo-powłokowego rekordowej rozpiętości - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania odbiorowe obiektu gruntowo-powłokowego rekordowej rozpiętości

Abstrakt

Mosty o konstrukcji gruntowo-powłokowej są atrakcyjne, m.in. ze względu na specyficzne walory architektoniczne. Wiadukt tego typu został wzniesiony między innymi w ciągu drogi krajowej nr 16 Grudziądz - Olsztyn na obwodnicy Ostródy. Charakteryzuje się on unikalnym rozmiarem, niespotykanym dla tego typu konstrukcji. W artykule zaprezentowano wybrane wyniki powierzchniowego pomiaru przemieszczeń 3D z wykorzystaniem skanera laserowego.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Mosty strony 48 - 51,
ISSN: 1896-7663
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Miśkiewicz M., Sobczyk B., Pyrzowski Ł., Chróścielewski J., Wilde K.: Badania odbiorowe obiektu gruntowo-powłokowego rekordowej rozpiętości// Mosty. -., nr. 1 (2018), s.48-51
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 53 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi