Badania odporności na pękanie mieszanek mineralno-asfaltowych na próbkach półwalcowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania odporności na pękanie mieszanek mineralno-asfaltowych na próbkach półwalcowych

Abstrakt

W artykule przedstawiono metodykę badań parametrów mechaniki pękania na próbkach półwalcowych, która jest stosowana na Politechnice Gdańskiej. Przedstawiono również wyniki badań mieszanek mineralno-asfaltowych do warstwy ścieralnej i warstwy wiążącej oraz dokonano klasyfikacji badanych materiałów pod kątem odporności na pękanie.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Drogownictwo nr LXX, strony 348 - 352,
ISSN: 0012-6357
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Szydłowski C., Judycki J.: Badania odporności na pękanie mieszanek mineralno-asfaltowych na próbkach półwalcowych// Drogownictwo. -Vol. LXX., nr. 10 (2015), s.348-352
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi