Badania oscylatora z membraną ciekłą zawierającego kationowy surfaktant: bromek heksadecylotrimetyloamonowy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania oscylatora z membraną ciekłą zawierającego kationowy surfaktant: bromek heksadecylotrimetyloamonowy

Abstrakt

Zbadano wpływ stężenia surfaktanta (bromek heksadecylotrimetyloamonowy) w fazie donorowej, rodzaju rozpuszczalnika organicznego w membranie oraz objętości membrany na krzywe oscylacyjne różnicy potencjałów elektrochemicznych między fazami wodnymi oscylatora z membraną ciekłą. Wykazano, że obserwowane oscylacje związane są ze zmianami stężeń związków jonowych na granicy membrana/wodna faza akceptorowa.

Autorzy (3)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Inżynieria Środowiska strony 437 - 443,
ISSN: 0867-6038
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Szpakowska M., Czaplicka I., Nagy O.: Badania oscylatora z membraną ciekłą zawierającego kationowy surfaktant: bromek heksadecylotrimetyloamonowy// Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Inżynieria Środowiska. -., nr. 1536, z. 46 (2002), s.437-443
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 88 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi