Badania podwójnego izolatora wykorzystujacego złącza ferrytowych sprzężonych linii mikropaskowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania podwójnego izolatora wykorzystujacego złącza ferrytowych sprzężonych linii mikropaskowych

Abstrakt

W niniejszej pracy zbadano możliwości realizacji układu warstwowego izolatora podwójnego. Układ taki jest kaskadowym połączenie dwóch izolatorów wykonanych z cyrkulatorów FCL(Ferrite Coupled Line) zrealizowanych w technice linii mikropaskowych. W ramach przeprowadzonych badań wykonano projekty sekcji FCL oraz pozostałych układów tworzących układ izolatora, a następnie wyznaczono jego charakterystyki rozproszenia. Uzyskane numerycznie wyniki poddano eksperymentalnej weryfikacji. Pomierzony układ izolatora charakteryzował się w paśmie od 9 do 15GHz średnim dopasowaniem około 10dB, izolacją lepszą niż 17dB oraz średnim poziomem strat wtrąceniowych 5dB.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Marynowski W.: Badania podwójnego izolatora wykorzystujacego złącza ferrytowych sprzężonych linii mikropaskowych// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi