Badania pojazdów zabytkowych – określanie niezgodności - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania pojazdów zabytkowych – określanie niezgodności

Abstrakt

Każdy właściciel pojazdu powinien zlecać przeprowadzanie badania technicznego w stacji kontroli pojazdów zgodnie z art. 81 ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Badaniom podlegają także zabytkowe pojazdy samochodowe i są one wykonywane tylko raz (wyjątek stanowią pojazdy zabytkowe wykorzystywane do celów zarobkowych). Sprawdzanie pojazdów zabytkowych w stacjach kontroli pojazdów może stwarzać problemy. Poniżej zostaną przedstawione zasady badania „zabytków” i wymagania.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Serwis Motoryzacyjny strony 14 - 16,
ISSN: 1898-1305
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Malinowski A.: Badania pojazdów zabytkowych – określanie niezgodności// Serwis Motoryzacyjny -,nr. 9 (2018), s.14-16
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 52 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi