Badania poligonowe eksploatowanych sprężonych prefabrykatów mostowych typu BSK. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania poligonowe eksploatowanych sprężonych prefabrykatów mostowych typu BSK.

Abstrakt

Problemy z obiektami zbudowanymi z belek strunobetonowych typu korytkowego (BSK) stały się dokuczliwe już po kilkunastu latach ich eksploatacji, co w rezultacie doprowadziło do zakazu ich użytkowania. Szereg konstrukcji uległo degradacji, uniemożliwiającej niejednokrotnie bezpieczną eksploatację. Przedstawiono niektóre wyniki poligonowych badań belek strunobetonowych typu BSK. Badania pozwoliły na ocenę ich wartości użytkowej, jak i stopnia bezpieczeństwa na złamanie po okresie 30 lat intensywnej eksploatacji do momentu ich zdemontowania z przęseł wiaduktów położonych na obszarze Trójmiasta.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
II Sympozjum Naukowo-Techniczne ''Badania i Diagnostyka Mostów''. strony 135 - 144
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Cichocki M.: Badania poligonowe eksploatowanych sprężonych prefabrykatów mostowych typu BSK. // II Sympozjum Naukowo-Techniczne ''Badania i Diagnostyka Mostów''. / ed. Z. Mańko. Wrocław: Dolnośl. Wydaw. Eduk., 2003, s.135-144
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi