Badania potencjału energetycznego pozostałości poprodukcyjnej z hodowli boczniaka - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania potencjału energetycznego pozostałości poprodukcyjnej z hodowli boczniaka

Abstrakt

Niniejsze opracowanie dotyczy badań potencjału energetycznego biomasy, obecnie trzeciego co do wielkości naturalnego źródła energii na świecie. Energia zawarta w biomasie jest najmniej kapitałochłonnym źródłem energii odnawialnej. Jej pozyskiwanie nie wiąże się z wprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska, przy okazji istnieje możliwość pozbycia się kłopotliwych odpadów poprodukcyjnych. Jednak pozyskiwanie energii z biogazu jest dzisiaj inicjatywą mało spopularyzowaną. Przedstawione w tym opracowaniu rozważania i wyniki badań mogą zachęcić potencjalnych inwestorów do zmiany tego stanu rzeczy.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna
ISSN: 1732-1719
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Wiśniewski D., Hałacz J., Piechocki J., Piwowarski M.: Badania potencjału energetycznego pozostałości poprodukcyjnej z hodowli boczniaka// Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna. -., nr. nr 3 (2012),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi