Badania przejmowania ciepła podczas wrzenia na pęku rur ogrzewanych elektrycznie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania przejmowania ciepła podczas wrzenia na pęku rur ogrzewanych elektrycznie

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wrzenia wody, metanolu i czynnika chłodniczego R141b na poziomym pęku rur gładkich, który w zamierzeniu ma reprezentować fragment parownika zalanego. Badania przeprowadzono dla pęku 19 rurek w układzie trójkątnym, dla dwóch stosunków podziałki do średnicy rurki, równych 1.7 oraz 2.0, w warunkach ciśnienia atmosferycznego i przy podciśnieniu. Wyznaczono zarówno lokalne - w odniesieniu do pojedynczej rurki w pęku, jak i średnie (dla całego pęku rur) współczynniki przejmowania ciepła. Wizualizację wrzenia na pęku rur przeprowadzono za pomocą kamery CCD, przy zastosowaniu techniki laserowego noża świetlnego.Przedstawiono propozycję równania korelacyjnego do obliczania średniego współczynnika przejmowania ciepła dla wrzenia na pęku rur gładkich.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Acta Energetica nr R. 2, strony 31 - 40,
ISSN: 2300-3022
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Krasowski K., Cieśliński J.: Badania przejmowania ciepła podczas wrzenia na pęku rur ogrzewanych elektrycznie// Acta Energetica. -Vol. R. 2., nr. nr 5 (2011), s.31-40
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi