Badania przemieszczeń poprzecznych toru kolejowego w kontekście zjawiska histerezy mechanicznej - cz. I - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania przemieszczeń poprzecznych toru kolejowego w kontekście zjawiska histerezy mechanicznej - cz. I

Abstrakt

W pracy przedstawiono podejmowane w różnych krajach próby znalezienia efektywnej metody określania sił podłużnych w szynach toru kolejowego. Następnie skupiono się na kwestii oporów poprzecznych rusztu torowego, omawiając wyniki badań z wykorzystaniem podbijarki torowej przeprowadzonych w Politechnice Gdańskiej. Wykazano, że podbijarka może być podczas swojej bieżącej pracy wykorzystywana jako urządzenie diagnostyczne.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Chrostowski P., Grulkowski S., Koc W., Wilk A.: Badania przemieszczeń poprzecznych toru kolejowego w kontekście zjawiska histerezy mechanicznej - cz. I// Infrastruktura Transportu.. -., nr. nr 4 (2012), s.18-22
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi