Badania radiograficzne porównawcze złączy spawanych rur według PN-EN 1435oraz dotychczasowych norm polskich. Zesz. Probl. Badania Nieniszczące**2002 nr 7 s. 47-54, 4 rys. 8 tab. bibliogr. 6 poz. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania radiograficzne porównawcze złączy spawanych rur według PN-EN 1435oraz dotychczasowych norm polskich. Zesz. Probl. Badania Nieniszczące**2002 nr 7 s. 47-54, 4 rys. 8 tab. bibliogr. 6 poz.

Abstrakt

W pracy przedstawiono cele przeprowadzonych badań. Pierwszym była próba u-stalenia jak w praktyce przedstawiają się wyniki badań związane z ich dok-ładnością, a więc jakością radiogramów. Drugim celem badań było porównaniedokładności badań radiograficznych złączy spawanych rur prowadzonych wedługdotychczasowych norm z wielkościami uzyskanymi przy zastosowaniu normyPN-EN 1435.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Świątkowski R., Haras J., Szulwach P.: Badania radiograficzne porównawcze złączy spawanych rur według PN-EN 1435oraz dotychczasowych norm polskich. Zesz. Probl. Badania Nieniszczące**2002 nr 7 s. 47-54, 4 rys. 8 tab. bibliogr. 6 poz.// . -., (2002),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi