Badania stabilności biologicznej wody w wybranych systemach wodociągowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania stabilności biologicznej wody w wybranych systemach wodociągowych

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań mikrobiologicznych wody powierzchniowej i wód podziemnych z rejonu Trójmiasta, które zasilają systemy dystrybucji charakteryzujące się nikim stosunkiem powierzchni kontaktu do objętości przesyłanej wody (≈0,65) w aspekcie ich stabilności biologicznej. Dokonano oceny skuteczności zastosowanych procesów uzdatniania w usuwaniu ogólnej liczby bakterii (OLB), a w badaniach laboratoryjnych określono podatność wód wprowadzanych do systemu dystrybucji na wtórny wzrost. Stwierdzono, że w konwencjonalnym systemie uzdatniania wód powierzchniowych zachodzi wysoka 95% eliminacja ogólnej liczby bakterii (OLB), a proste systemy uzdatniania wód podziemnych są mało skuteczne w ich eliminacji, a nawet wskutek wypłukiwania bakterii z filtrów możliwy jest wzrost OLB (nawet o 20%). W obu badanych systemach wodociągowych: zasilanym wodą powierzchniową i zasilanym wodami podziemnymi obserwowano wzrost wartości OLB, przy czym był większy w sieci zasilanej wodą powierzchniową (na 6-km odcinku ponad 330%) niż w niedezynfekowanej wodzie podziemnej (170% na ok. 8 km odcinku). W badaniach laboratoryjnych stwierdzono korzystny wpływ procesów uzdatniania wód na obniżenie ich podatności na wtórny wzrost bakterii. W uzdatnionej wodzie podziemnej inkubowanej przez okres 1 tygodnia w temperaturach w zakresie od 5 oC do 10 oC szybkość wzrostu OLB była o ok. 80% niższa, niż w wodzie surowej.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
OCHRONA ŚRODOWISKA nr 37, strony 31 - 37,
ISSN: 1230-6169
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Sokołowska A., Jankowska K., Kulbat E., Olańczuk-Neyman K.: Badania stabilności biologicznej wody w wybranych systemach wodociągowych// Ochrona Srodowiska. -Vol. 37, nr. 4 (2015), s.31-37
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi