Badania symulacyjne cyfrowej metody synchronizacji prądnic - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania symulacyjne cyfrowej metody synchronizacji prądnic

Abstrakt

W związku z coraz powszechniejszym stosowaniem komputerów do sterowania pracą systemu elektroenergetycznego wskazano na potrzebę poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie realizacji warunku fazowego w układzie automatycznej synchronizacji prądnic, przydatnych do aplikacji komputerowej. Przedstawiono oryginalną metodę polegającą na bezpośrednim przetwarzaniu napięć synchronizowanych obiektów elektroenergetycznych i wyznaczaniu chwili ich zgodności fazowej w odniesieniu do chwili rozpoczęcia procesu automatycznej synchronizacji. Opisano przebieg badań symulacyjnych proponowanej metody oraz podano i omówiono ich wyniki. Wyniki te są pozytywne i wskazują na potrzebę kontynuacji prac zmierzających do opracowania algorytmów komputerowej synchronizacji prądnic. W zakończeniu podano wnioski.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Automatyka i Robotyka strony 39 - 48,
ISSN: 1426-6466
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Grono A., Włodarski J.: Badania symulacyjne cyfrowej metody synchronizacji prądnic// Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Automatyka i Robotyka. -., nr. 590, nr 2 (2002), s.39-48
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi