Badania symulacyjne regulatorów adaptacyjnych sterujących centralą klimatyzacyjną z odzyskiem ciepła - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania symulacyjne regulatorów adaptacyjnych sterujących centralą klimatyzacyjną z odzyskiem ciepła

Abstrakt

Opracowanie niniejsze poświęcone zostało badaniom symulacyjnym regulatorów adaptacyjnych sterujących obiektami o zmieniającym się w czasie punkcie pracy. Celem opisanych symulacji była analiza metod identyfikacji, które z racji sposobu działania szczególnie dobrze nadają się do wykrywania skokowych zmian parametrów dynamicznych obiektu.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Postępy automatyki i robotyki.Cz. 2. strony 260 - 273
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek P.: Badania symulacyjne regulatorów adaptacyjnych sterujących centralą klimatyzacyjną z odzyskiem ciepła// Postępy automatyki i robotyki.Cz. 2./ ed. pod red. K.Malinowskiego, R.Dindorfa. Kielce: Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2011, s.260-273
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi