Badania symulacyjne samowzbudnych drgań wywołanych tarciem modelu tribometru PT-3 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania symulacyjne samowzbudnych drgań wywołanych tarciem modelu tribometru PT-3

Abstrakt

Tarcie w pewnych warunkach moze byc źródlem drgań samowzbudnych, które sa przyczyną wielu zjawisk zachodzących w układach mechanicznych. Przykładem takiego układu jest tribometr PT-3 będący uniwersalną maszyną slużącą do badania tarcia i zużycia. W modelu tribometru wyodrębniono pięć podukładów cześciowych: podukład napędu, podukład przekładni pasowej, podukład wrzeciona, podukład modelu tarcia oraz podukład nurnika. Tarcie opisano za pomocą zależności momentu siły tarcia od przebiegu predkości względnej w węźle kinematycznym. W węźle tarcia wyrózniono trzy tryby pracy: zablokowany, oczekiwania i odblokowany. W wyniku analizy czestotliwościowej przebiegu prędkości względnej w węźle tarcia wyznaczono widma częstotliwościowe i częstotliwości harmoniczne. Model tribometru PT-3 wykazuje podobieństwo charakterystyk widmowych do charakterystyk wynikających z pomiarów laboratoryjnych przeprowadzonych na tym tribometrze.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Teoria maszyn i mechanizmów strony 239 - 246
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Olszewski H., Łubiński J.: Badania symulacyjne samowzbudnych drgań wywołanych tarciem modelu tribometru PT-3// Teoria maszyn i mechanizmów/ ed. red. Józef Wojnarowski, Iwona Adamiec-Wójcik ; Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej, Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów przy Komitecie Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008, s.239-246
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 48 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi