Badania symulacyjne układu wyzwalania wyłącznika różnicowoprądowego w warunkach zwiększonej częstotliwości prądu różnicowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania symulacyjne układu wyzwalania wyłącznika różnicowoprądowego w warunkach zwiększonej częstotliwości prądu różnicowego

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych układu wyzwalania wyłącznika różnicowoprądowego z dopasowaniem mocowym przy założeniu, że częstotliwość prądu różnicowego może zmieniać się od 50 do 1000 Hz. Okazuje się, że przy częstotliwościach prądu różnicowego wyższych od 50 Hz układ dopasowania mocowego nie spełnia swego zadania, co może prowadzić do pogorszenia czułości wyłączników różnicowoprądowych. Przeprowadzone symulacje oraz dalsze badania będą podstawą do zaprojektowania układu wyzwalania wyłącznika różnicowoprądowego poprawnie działającego w szerokim zakresie częstotliwości prądu różnicowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny strony 242 - 247,
ISSN: 0033-2097
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Czapp S., Horiszny J.: Badania symulacyjne układu wyzwalania wyłącznika różnicowoprądowego w warunkach zwiększonej częstotliwości prądu różnicowego// Przegląd Elektrotechniczny. -, nr. nr 2 (2012), s.242-247
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 60 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi