Badania symulacyjne wpływu wymiany narzędzi na wydajność elastycznego gniazda obróbkowego. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania symulacyjne wpływu wymiany narzędzi na wydajność elastycznego gniazda obróbkowego.

Abstrakt

Przedstawione badania skupiają się na problematyce zaopatrywania maszyn elastycznego gniazda obróbkowego (EGO) w narzędzia. Wskazane zostały zadania strategii zarządzania narzędziami, których celem jest określenie i koordynowanie wymiany narzędzi. Z procesem wymiany narzędzi związane są parametry określające liczbę wprowadzanych (lub zwracanych) narzędzi do maszyn oraz częstotliwość tych wymian w okresie produkcyjnym. Opisano i zdefiniowano reguły wymiany narzędzi i ich wpływ na wydajność systemu wytwarzania. Wykorzystano dane uzyskane z praktyki przemysłowej. Przedstawione wyniki uzyskane zostały z eksperymentów na zamodelowanym EGO zorientowanym w systemie symulacyjnym WITNES firmy Lanner Group.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje nr 1, strony 183 - 192,
ISSN: 0324-9646
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Przybylski W., Dobrzyński M.: Badania symulacyjne wpływu wymiany narzędzi na wydajność elastycznego gniazda obróbkowego. // Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje. -Vol. 1., nr. 84 (2003), s.183-192
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi