Badania tribologiczne w warunkach posuwisto-zwrotnego ślizgania stopu AK12(AlSi13Mg1CuNi) po obróbce laserowej w warunkach kriogenicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania tribologiczne w warunkach posuwisto-zwrotnego ślizgania stopu AK12(AlSi13Mg1CuNi) po obróbce laserowej w warunkach kriogenicznych

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań tribologicznych skojarzenia: żeliwo szare 300 i stop odlewniczy aluminium AlSi13Mg1CuNi o powierzchni obrobionej metodą laserowego przetopiania w środowiskach ciekłego azotu. Na tribometrze TP2-1wykonano serię badań oporów, ruchu i zużycia opisanego skojarzenia, w warunkach ślizgania w ruchu posuwisto-zwrotnym, przy smarowaniu mineralnym olejem silnikowym, dla próbek ze stopu Al-Si po obróbce przy różnych parametrach laserowego przetapiania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TRIBOLOGIA nr 34, strony 315 - 326,
ISSN: 0208-7774
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Łubiński J., Druet K., Serbiński W.: Badania tribologiczne w warunkach posuwisto-zwrotnego ślizgania stopu AK12(AlSi13Mg1CuNi) po obróbce laserowej w warunkach kriogenicznych// TRIBOLOGIA. -Vol. 34., nr. 4(190) (2003), s.315-326
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi