BADANIA WALIDACYJNE BELEK PRZEKŁADKOWYCH W PROCESIE PROJEKTOWANIA KŁADKI KOMPOZYTOWEJ - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

BADANIA WALIDACYJNE BELEK PRZEKŁADKOWYCH W PROCESIE PROJEKTOWANIA KŁADKI KOMPOZYTOWEJ

Abstrakt

W pracy zaprezentowano badania walidacyjne dotyczące projektu kompozytowego przęsła mostu dla pieszych, opracowywanego w ramach projektu badawczego Fobridge. Projektowana kładka ma rozpiętość 16 m oraz szerokość użytkową 2,5 m. Konstrukcja będzie wykonana z laminatu polimerowego (GRFP) oraz rdzenia piankowego z politereftalanu etylenu (PET). Proponowane rozwiązanie jest zgodne ze współczesnymi tendencjami w inżynierii mostowej dotyczącymi coraz szerszego stosowania materiałów innych niż tradycyjne. Standardowy proces projektowania w przypadku wchodzących na rynek materiałów i związanych z ich stosowaniem technologii wytwarzania powinien być wsparty poprzez prowadzenie badań walidacyjnych. W pracy opisano próby zginania belek przekładkowych oraz wyniki analiz numerycznych realizowanych w celu walidacji modelu obliczeniowego kładki.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Współczesne technologie budowy mostów : X Jubileuszowe Seminarium Naukowo - Techniczne :"Wrocławskie Dni Mostowe" strony 431 - 438
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Chróścielewski J., Pyrzowski Ł., Witkowski W.: BADANIA WALIDACYJNE BELEK PRZEKŁADKOWYCH W PROCESIE PROJEKTOWANIA KŁADKI KOMPOZYTOWEJ// Współczesne technologie budowy mostów : X Jubileuszowe Seminarium Naukowo - Techniczne :"Wrocławskie Dni Mostowe"/ Wrocław: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014, s.431-438
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi