Badania właściwości elastomeru polimerowego jako materiału do redukcji drgań budowli poddanych obciążeniom sejsmicznym i parasejsmicznym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania właściwości elastomeru polimerowego jako materiału do redukcji drgań budowli poddanych obciążeniom sejsmicznym i parasejsmicznym

Abstrakt

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników badań eksperymentalnych, przeprowadzonych na próbkach wykonanych z elastomeru polimerowego, wykorzystywanego w metodzie złączy podatnych. W referacie zaprezentowano wyniki badań statycznych dla ściskania oraz rozciągania, a także rezultaty z dynamiczno-mechanicznej analizy termicznej (DMA), której celem było przedstawienie zmian modułu zachowawczego, modułu stratności oraz tangensa kąta przesunięcia fazowego w funkcji temperatury dla różnych częstotliwości wymuszenia. Wyniki badań statycznych wskazują na silnie nieliniową naturę badanego materiału. Analiza eksperymentalna wykazała, iż zachowanie polimeru zależy od prędkości obciążenia oraz od poziomu odkształcenia. Dynamiczno-mechaniczna analiza termiczna potwierdziła, iż badany materiał charakteryzuje relatywnie wysoka wartość tangensa kąta przesunięta fazowego, co potwierdza dobre właściwości analizowanego polimeru do rozpraszania energii i redukcji drgań budowli podczas wymuszeń sejsmicznych i parasejsmicznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Aktualne problemy wpływów sejsmicznych i parasejsmicznych na budowle. - Tom I strony 51 - 62
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Falborski T., Jankowski R.: Badania właściwości elastomeru polimerowego jako materiału do redukcji drgań budowli poddanych obciążeniom sejsmicznym i parasejsmicznym// W : Aktualne problemy wpływów sejsmicznych i parasejsmicznych na budowle. - Tom I/ ed. Prof. Krzysztof Stypuła Kraków: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 2015, s.51-62
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 64 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi