Badania właściwości i struktury spawanych austenitycznych rur wymienników ciepła - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania właściwości i struktury spawanych austenitycznych rur wymienników ciepła

Abstrakt

Jednymi z najczęściej stosowanych wymienników ciepła są urządzenia o budowie płaszczowo-rurowej. Dzięki odpowiedniemu ułożeniu elementów względem siebie oraz właściwym wymiarom uzyskuje się wymianę ciepła poprzez ścianki rur. Aby była ona efektywna, niezbędne są materiały o odpowiednich własnościach. Jednocześnie agresywne media działające na urządzenie wymuszają stosowanie stali odpornych na korozję. W zależności od parametrów pracy wymiennika celowe jest używanie nie tylko określonych gatunków stali, a również modyfikacja ich własności. Zazwyczaj przeprowadza się ją poprzez zastosowanie obróbki cieplnej. Działanie wysokiej temperatury powoduje znaczne zmiany w strukturze materiału pozwalając na poprawę wybranych właściwości, mających istotne znaczenie podczas eksploatacji wymiennika. W pracy zaprezentowano wyniki badań spawanych rur wymiennika ciepła, na podstawie których określono wpływ procesu spawania i obróbki cieplnej na ich podstawowe właściwości.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Spawalnictwa strony 11 - 16,
ISSN: 0033-2364
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Świerczyńska A., Rogalski G., Fydrych D.: Badania właściwości i struktury spawanych austenitycznych rur wymienników ciepła// Przegląd Spawalnictwa. -., nr. nr 6 (2010), s.11-16
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi