Badania wpływu dodatku biopolimeru na przepuszczalność piasku średniego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania wpływu dodatku biopolimeru na przepuszczalność piasku średniego

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań współczynnika filtracji mieszaniny piasku średniego i gumy ksantanowej, dla różnych stężeń biopolimeru oraz różnych czasów utwardzania próbek. Badania wykonano w nowoczesnym Permeametrze wyposażonym w komorę trójosiową na stanowisku do badań przepuszczalności gruntów zanieczyszczonych w Centrum Wodnym SGGW. Badania potwierdziły, że dodatek biopolimeru do gruntu niespoistego powoduje znaczne obniżenie jego przewodności hydraulicznej.

Autorzy (4)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 310 - 312,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Biliniak M., Brayłka K., Wiszniewski M., Skutnik Z.: Badania wpływu dodatku biopolimeru na przepuszczalność piasku średniego// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. 3 (2015), s.310-312
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi