Badania wpływu obróbki nagniataniem na wytrzymałość złączy rurowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania wpływu obróbki nagniataniem na wytrzymałość złączy rurowych

Abstrakt

W artykule przedstawiono możliwość użycia nagniataków do tworzenia złączy rurowych przez nagniatanie zewnętrzne. Omówiono zasadnicze aspekty przebiegu odkształceń plastycznych materiału wskutek procesu nagniatania i możliwośći ich wykorzystania w doborze parametrów technologicznych. Obiektem badań wykonanych w ramach programu DFG-TRANSREGIO 10 było złącze typu rura-wkładka z materiału AA6060 o różnych ukształtowaniach powierzchni wkładki. Złącza uzyskane przez nagniatanie zewnętrzne poddano próbom na rozłączanie na maszynie wytrzymałościowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji nr 26, strony 257 - 269,
ISSN: 1233-9709
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Przybylski W., Wojciechowski J., Kleiner M., Klaus A.: Badania wpływu obróbki nagniataniem na wytrzymałość złączy rurowych// Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji. -Vol. 26., nr. nr 2 (2006), s.257-269
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi